Träning på jobbet

SWATgym – Sanna Wranå Athletic Team

Träning och hälsa på jobbet

Träning på jobbet är en investering för såväl den enskilda medarbetaren och arbetsgivaren. Jag besöker många arbetsplatser och håller antingen föreläsningar om hälsa eller håller gruppträningspass. En del har egna träningslokaler men många pass, med exempelvis rörelseträning, positionering/hållning och stretch, går utmärkt att hålla i ett konferensrum.

  • Enkel och tillgänglig träning främjar medarbetarnas hälsa
  • Skapar gemenskap och energi på arbetsplatsen
  • Höjer arbetsgivarens attraktionskraft vilket gör det enklare att rekrytera och behålla personal

Alla vet idag att ett aktivt liv främjar hälsan, minskar antalet sjukdagar, ökar energinivån på både jobbet och privat samt ger en ökad självkänsla. Trots vetskapen är det fler som lever ett inaktivt liv än ett aktivt liv. Varför? Jo, för att tiden inte räcker till! Ge tiden till dina anställda, boka ett möte nu!

PT på jobbet

Individuell prissättning efter önskemål och upplägg. Jag är flexibel och har många olika lösningar för olika företag.

Hör av dig redan idag på sanna@swatgym.se eller 070-994 9613.